Традиција и фантастика у делу Горана Петровића : зборник радова

COBISS.SR-ID: 59315209

Лиценца: 

Није одређено

Ембарго: Није одређено

Претходни преглед
Дигитални садржај dCOBISS (Традиција и фантастика у делу Горана Петровића : зборник радова)

ТРАДИЦИЈА и фантастика у делу Горана Петровића : зборник радова / [уредник Оливера Кривошић]. - Нови Сад : Библиотека Матице српске, 2021 (Нови Сад : Сајнос). - 107 стр. : слике аутора ; 22 cm. - (Едиција Златна књига Библиотеке Матице српске ; књ. 6)

Назив датотеке: 5913.pdf