Зборник сажетака = Collection of summaries

Međunarodna naučna konferencija Pravo pred izazovima savremenog doba (2018 ; Niš)

COBISS.SR-ID: 260520460

Лиценца: 

Није одређено

Ембарго: Није одређено

Претходни преглед
Дигитални садржај dCOBISS (Зборник сажетака = Collection of summaries)

Pravo pred izazovima savremenog doba

Назив датотеке: 0260520460_001.pdf