Имплементација нумеричких метода за решавање нелинеарних једначина и система у софтверском пакету Wolfram Mathematica [Електронски извор] : мастер рад

Гвозденовић, Драгана, 1994- = Gvozdenović, Dragana, 1994-

COBISS.SR-ID: 109397513

Ембарго: Није одређено

Претходни преглед
Дигитални садржај dCOBISS (Имплементација нумеричких метода за решавање нелинеарних једначина и система у софтверском пакету Wolfram Mathematica [Електронски извор] : мастер рад)

Назив датотеке: CD-M62-200000009.pdf